ยกร˜รร€ร’ยพร‘ยนยธร˜รฌ 2018

แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน กุมภาพันธุ์ 2018

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม

28/2/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET755997151TH คุณนิตย์ (Tyredog)
ET755997165TH คุณทิพวรรณ (Tyredog)
SMLP000185771 คุณวรพจน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000185774 คุณอุดม (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

27/2/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000184919 คุณสมศักดิ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000184921 คุณเจษฎา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000184925 คุณเจริญชัย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000184929 คุณบุญเริง (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

26/2/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000183706 คุณศุภณัฐ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000183708 คุณเอกสิทธิ์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000183709 คุณวานิช (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000183712 คุณวิชัย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000183713 คุณพัลลภ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

24/2/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000182983 คุณอภิรัตน์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000182987 คุณคงดนัย (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000182986 คุณกฤษดา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

23/2/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000182414 คุณสุรสิทธิ์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000182416 คุณชุลีพร (Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)
ET755948408TH คุณธีระยุทธ (Tyredog)
ET755948411TH คุณอภิรดี (Blackhawk)

22/2/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET755934015TH คุณธีระเดช (Tyredog)
ET755934029TH คุณยุวดี (Tyredog)

21/2/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET7559241337TH คุณศรัณย์ (Tyredog + Blackhawk)
ET7559241345TH คุณประเสริฐ (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk)
ET7559241354TH คุณธิดารัตน์ (Tyredog ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET7559241368TH คุณก้องภพ (Tyredog ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET7559241371TH คุณพานิช (Blackhawk)

20/2/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000179958 หจก.เมืองแก้วพานิชย์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000179962 คุณคณาทร (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000179965 คุณSmitanun (สั่งแบตเตอร์รี่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000179967 คุณศุภิดา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000179968 คุณรุ่งโรจน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

19/2/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000179083 คุณกันต์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000179084 คุณอาทิตยา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000179085 คุณสันติ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

17/2/18 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000178276 คุณวุฒิพล (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

16/2/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET755881428TH คุณศิรดา (Tyredog)
ET755881431TH คุณแตมป์ (Tyredog)
ET755881445TH คุณปวีณา (Blackhawk)
SMLP000177637 คุณศานิตย์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

15/2/18 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000176930 คุณเพิ่มพูน (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176932 คุณรัตนา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176933 คุณวิไลรัตน์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176934 คุณบุญเร่ียม (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176938 คุณณิชาภัทร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
EU550108162TH คุณนูรี (Blackhawk พกง.EMS)

14/2/18 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000176222 คุณกวิตา (Tyredog + Blackhawk 2เครื่่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176223 คุณปฏิภาณ (Blackhawk 2เครื่่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176224 คุณเอกชัย (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176225 คุณสุริยา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176226 คุณบุญส่ง (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000176227 คุณกฤตพจน์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)

13/2/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000175543 คุณเอกลักษณ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000175543 คุณจิรราชย์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000175543 คุณวิฑูรย์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000175543 คุณวิทยา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000175543 คุณวรินทร์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

12/2/18 ส่งไป 8 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000174378 คุณสรายุทธ์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000174380 คุณนุสราภรณ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000174383 คุณนิพนธ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000174385 คุณวุฒิพล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000174388 คุณกริช (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000174391 คุณสมเจตน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000174394 คุณมนัสนันท์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000174396 คุณดารณี (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

10/2/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000173428 คุณวัชรสิทธิ์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000173429 คุณสันติ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

9/2/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000172935 คุณธิดารัตน์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000172937 คุณกันตภณ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000172939 คุณธนันท์ชัย (สั่งแบตเตอร์รี่ ส่งขนส่ง Kerry)

8/2/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000172174 คุณกิติพงศ์ (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000172176 คุณสุมิตร (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

7/2/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000171468 คุณปชา (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000171471 คุณปรัชญ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
EU550174175TH คุณบุษบา (Blackhawk)
EU550174189TH คุณแหน่ง (Tyredog)

6/2/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000170599 คุณธีรชาติ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000170600 คุณสมนึก (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000170601 คุณพรรณนภา (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)

5/2/18 ส่งไป 8 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000169435 คุณชาญชัย (Tyredog ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000169438 คุณกลด (Tyredog ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000169442 คุณอภิวัชร์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000169446 คุณนันทิยา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000169449 คุณจิติวัฒ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000169452 คุณหทัยทิพย์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000169454 คุณอรวรรณ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET975592791TH คุณวิทวัส (สั่งอะไหล่)

3/2/18 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000168576 คุณกาญจน์(Tyredog 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

2/2/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET975559314TH คุณวานิช (Tyredog)
ET975559328TH คุณตู่ (Tyredog)
SMLP000168087 คุณกนกวรรณ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000168090 คุณสมศักดิ์ (Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)

1/2/18 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 9 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET975537923TH คุณเฉลิมวรรธน์ (Tyredog ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET975537937TH คุณสุวรรณ (Tyredog ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET975537945TH คุณฐิตาภัทร์ (Tyredog 4เครื่อง)
SMLP000167443 คุณชนินทร์ (Tyredog 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000167444 คุณธฤต (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสังเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000167445 คุณน้ำอ้อย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

ลงวันที่: Wednesday March 28, 2018

6017

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED