แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน มีนาคม 2018

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม

31/3/18 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000209863 คุณสารวัตรโหน่ง (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000209867 คุณชัยมงคล (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000209871 คุณอำพล (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000209874 คุณสุรศักดิ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000209876 คุณภาวิตา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000209881 คุณสุเนตร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

30/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000208794 คุณศุภชัย (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000208820 คุณกัญญา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

29/3/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000208165 คุณสาวิตรี (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000208167 คุณกฤษดา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000208169 คุณชนันท์ (Tyredog + ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000208171 คุณอานนท์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000208174 คุณประวิทย์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

28/3/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000207045 คุณวิโรจน์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000207050 คุณชูพงศ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000207055 คุณชัยวัฒน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

27/3/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000206102 คุณขวัญชัย (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000206104 คุณสุทธิพงษ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000206106 คุณปริญญา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000206108 คุณกวินทรา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000206110 คุณณรงค์ฤทธิ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

26/3/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000204903 คุณลภัสรดา (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000204905 คุณเมธี (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000204907 คุณธนพงษ์ (Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)

24/3/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000203615 คุณชนินทร์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000203617 คุณสมบูรณ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000203619 คุณรถ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

23/3/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000203156 คุณอำพล (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000203158 คุณอัครวินท์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000203160 คุณจิตรา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000203162 คุณสาวิตรี (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000203165 คุณปัทมา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

22/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EU551634235TH คุณโยธิน (Tyredog + Blackhawk)
EU551634244TH คุณรัฐเขตต์ (Tyredog)

21/3/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000201682 คุณณฤทธิ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000201684 คุณมนตรี (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000201686 คุณอนุรักษ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000201688 คุณสถาพร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

20/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000200673 คุณณัฐพงษ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000200679 คุณปริญา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

19/3/18 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000199726 คุณปริญญา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000199728 คุณปัทมา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000199731 คุณภาวิดา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000199734 คุณวีระ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000199738 คุณสุภาพร (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000199741 คุณอรรถสิทธิิ์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)

17/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000198948 คุณสมบูรณ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000198949 คุณวันนิศา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

16/3/18 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000198091 ร้านกิจอุดมค้าไม้ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000198093 คุณอภิเดช (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000198096 คุณวินัย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000198099 คุณดารัตน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

15/3/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000197238 คุณทวิช (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000197239 คุณปณต (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000197240 คุณสุชามาศ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

14/3/18 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000196343 คุณวรรณนิภา (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000196346 คุณประจักษ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000196348 คุณสถาพร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

13/3/18 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000195561 คุณสุมิตร (Tyredog 2เครือง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000195564 คุณฑิปิวัฒน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000195571 คุณOrawa (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000195574 คุณวรวรรธน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000195575 คุณคณาทร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000195577 คุณชุมพล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000195578 คุณยุพิน (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

12/3/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EU551549081TH คุณนิรันดร์ (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk)
EU551549095TH คุณธนพล (Tyredog)
EU551549104TH คุณธรรมนิตย์ (Tyredog)
EU551549118TH คุณอุดมรัตน์ (Blackhawk)
EU551549121TH คุณนุ้ย (Blackhawk)

10/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EU550873614TH คุณBenz (สั่งอะไหล่)
EU550873614TH คุณพีรยุทธ (Blackhawk)

9/3/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000192458 คุณมงคล (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000192461 คุณมนสนันท์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000192464 คุณธิชากร (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000192465 คุณฉัตรชัย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000192466 คุณมณี (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

8/3/18 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000191641 คุณสารวัตรโหน่ง (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
EU550845454TH คุณณัฐกฤษ (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EU550845423TH คุณนพดล (Blackhawk)
EU550845437TH คุณอรกมล (Blackhawk)
EU550845445TH คุณณัฐฐา (Blackhawk)
EU550845468TH คุณสุพัตรา (Blackhawk)

7/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EU550855451TH คุณศิริพล (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EU550855465TH คุณวีรชัย (Blackhawk 2เครื่อง)

6/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000189874 คุณสบาย (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000189875 คุณสิทธิพัฒน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

5/3/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000188476 คุณณัฐวุฒิ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000188477 คุณเรืองรัตน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000188478 คุณพูลพัฒน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET755991281TH คุณสุพัตรา (Blackhawk)
ET755991295TH คุณนูรี (Blackhawk)

3/3/18 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EU550823167TH คุณอาทร (Tyredog)
EU550823175TH คุณเรื่องรัตน์ (Blackhawk)

2/3/18 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000186776 คุณอดิศร (Tyredog 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000186779 คุณธานี (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000186780 คุณพัชรี (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000186783 คุณยุวดี (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000186785 คุณณัฐชิญาภรณ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

ลงวันที่: Monday April 02, 2018

6010

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED